Toekomstmuziek De Reisgezel

Toekomstmuziek De Reisgezel

Het huidige aanbod time-out en alternatieve dagbesteding van De Reisgezel kadert in een breder plaatje dat we samen met enkele partners sinds enkele maanden aan het creëren zijn.

We zijn onderweg naar:

–  Een aanbod time-out en alternatieve dagbesteding voor kwetsbare kinderen en jongeren,
–  afgestemd op de interesses, noden en het tempo van het kind/de jongere in kwestie,
–  bestaande uit overwegend individuele begeleiding, af en toe samen per 2 of 3
–  in een duurzame vorm: financieel op zichzelf staand, onafhankelijk van subsidies of grote giften

We zijn ervan overtuigd dat de creatie van dit soort duurzame modellen aansluit bij actuele noden die er zijn, zowel bij kinderen en jongeren als bij huidige aanbieders van (groene) zorg.

Cruciaal is ons inziens ondernemen op een alternatieve manier. Heel belangrijk daarin is enerzijds een commercieel aanbod en anderzijds een systeem van betaling in natura. Via een commercieel aanbod worden inkomsten gegenereerd, die het mogelijk maken dat voor kwetsbare doelgroepen een zeer laag tarief wordt gehanteerd. Om een stevige en draagbare werking te hebben, is het echter noodzakelijk dat dit commercieel aanbod mee wordt gedragen door diezelfde doelgroep, via een systeem van betaling in natura. Op die manier wordt een soort ‘loop’ van inkomsten gegenereerd, een intern systeem van herverdeling van middelen waarbij niemand betaalt voor anderen, maar iedereen zijn steentje bijdraagt in een sociaal rechtvaardig geheel.

Visueel voorgesteld (waarbij onze commerciële pijler bestaat uit een pensionformule voor paarden, vormingen en natuursessies):

 

Omdat we deze werking heel graag willen inbedden in een breder geheel, zijn we op zoek naar partners. We willen onze zorg niet geïsoleerd opzetten, maar verbinden met ander leven: een bio-boer die landbouwgrond ter beschikking heeft, iemand die recreatieve natuuractiviteiten aanbiedt, een school of voorziening die zich wil inschakelen in een groen project,… Alle pistes liggen wat ons betreft open, maar we zoeken geen weldoeners – we zoeken partners waarmee we op een duurzame manier een gezonde relatie kunnen uitbouwen.

Wij leren je heel graag kennen als het project je aanspreekt of je graag meer informatie krijgt!