Op zoek naar partners

Op zoek naar partners

Vanuit onze vzw hebben wij momenteel een klein aanbod time-out en alternatieve dagbesteding voor kansarme kinderen en jongeren op een ezelstal in Aarschot. We willen evolueren naar een grotere en duurzamere organisatievorm (op een andere, nog te bepalen locatie) in samenwerking met anderen, waarbinnen we dat aanbod kunnen verankeren. Onze kern bestaat uit individuele begeleidingen van kansarme kinderen en jongeren (vnl met behulp van ezels) en een kleinschalig paardenpension als commerciële pijler. Graag willen we die kern inbedden in een breder geheel – op een locatie waar ook ander leven is en meerdere verbindingen mogelijk zijn. Alle pistes liggen open. Momenteel zijn we in de eerste plaats op zoek naar een partner voor de locatie – een persoon, zelfstandige, vereniging, school, bedrijf,.. die over grond beschikt en die wil inzetten in een zinvol zorgproject. We zoeken geen weldoeners, maar partners waarmee we een duurzame en gezonde relatie kunnen uitbouwen.

Op donderdag 22 juni organiseren we in samenwerking met Levuur een stakeholdersoverleg. Iedereen die zich betrokken voelt of belang heeft bij de werking van De Reisgezel, is welkom om samen na te denken en vorm te geven. Meer informatie volgt later, maar noteer alvast de datum!


Reageren is niet mogelijk.